مشورت به کسب و کارهای کوچک

بکارگیری اصول کسب و کار و انجام بازاریابی و فروش به صورت حرفه ای، نقطه تمایز کسب و کارهای کوچک موفق با سایر مجموعه های هم رده خود محسوب می شود. هرچند بیشتر افرادی که اقدام به راه اندازی کسب و کارهای کوچک کرده اند، به اهمیت بازاریابی و فروش حرفه ای واقف هستند، ولی به دلیل محدودیت در صرف منابع مالی برای بهره گیری از مشورت حرفه ای در زمان مقتضی، به راهکار عملی درست دست پیدا نمی کنند.

برخی از سوالاتی که به عنوان دغدغه صاحبان کسب و کارهای کوچک در همین راستا وجود دارد به صورت زیر است:

- وضعیت ما در مقایسه با رقبا چگونه است؟

- آیا قیمت گذاری محصولات و خدمات به درستی انجام شده است؟

- آیا نیاز مشتریان خود را به درستی شناسایی کرده ایم؟

- چرا با وجود اقدامات مختلفی که انجام داده ایم، هنوز در گرفتن تحقق اهداف خود مشکل داریم؟

- آیا روال کاری در مجموعه ما با اصول حرفه ای کسب و کار منطبق است؟

نیک بین برای پاسخ به این دغدغه صاحبان کسب و کارهای کوچک، بسته خدمات مشاوره ای را ویژه کسب و کارهای کوچک تولیدی و خدماتی با هدف توسعه فروش محصولات و خدمات طراحی کرده است. در این خدمت، گروه مشاوران نیک بین جلساتی را به صورت موردی با صاحبان کسب و کارهای کوچک برگزار می کنند و بنا به محدودیت های مالی و زمانی افراد، اقدام به تعریف کار و ارائه راهکارهای عملیاتی می نمایند.