راه اندازی یا توسعه سیستم بازاریابی و فروش

واحدهای بازاریابی و فروش در هر بنگاه اقتصادی یکی از کلیدی ترین بخش های سازمان محسوب می شوند. سیستم بازاریابی و فروش منسجم و توانمند در رشد و بالندگی بنگاه های اقتصادی بسیار اثرگذار است، لذا یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد شرکت ها، توسعه سیستم بازاریابی و فروش به شکلی کارآمد است. همچنین مساله اصلی کارآفرینان و موسسان شرکتهای نوپا و جدید التاسیس، راه اندازی واحد بازاریابی و فروش توانمند است؛ به طوری که بتواند به پشتوانه این توانمندی اقدام به راه اندازی کسب و کار خود نماید.

برخی از سوالاتی که به عنوان دغدغه صاحبان کسب و کارهای B2B (فروش محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر) در همین راستا وجود دارد به صورت زیر است:

- مشتریان هدف شرکت ما چه گروه هایی هستند؟

- مراحل بازاریابی و فروش به صورت اصولی و حرفه ای در کسب و کار ما چیست؟

- اولویت استفاده از روش های تبلیغاتی کدام است؟

- در مقایسه با رقبا باید از چه تمهیداتی در بازاریابی و فروش بهره بگیریم؟

- روش درست ورود به بازار یا توسعه بازار چیست؟

- روش درست معرفی محصولات با توجه به محدودیت های شرکت ما چیست؟

- در گزینش افراد برای واحد بازاریابی و فروش باید به چه مواردی توجه کرد و سیستم درست تعیین حقوق و دستمزد به چه شکلی باید باشد؟

گروه نیک بین با اتکا به تجربیات و دانش ایجاد سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای، آمادگی دارد تا در حوزه راه اندازی و یا توسعه سیستم فروش به شکل B2B  اقدام به ارائه راهکار در سطوح مختلف نماید.

مشاوران نیک بین در ابتدا ضمن شناخت هدف؛ ماموریت، مشخصه های کسب و کار، مزیت ها و محدودیت های بنگاه مورد نظر، اقدام به عارضه یابی وضعیت فعلی فروش می نمایند. در ادامه با در نظر گرفتن اطلاعات کسب شده، روش و سیستم بازاریابی و فروش، ایجاد و یا بازآفرینی می شود. جذب و آموزش منابع انسانی و تامین تجهیزات لازم در واحد بازاریابی و فروش، اقدام نهایی گروه مشاوران نیک بین است. همچنین مشورت لازم در خصوص تامین اقلام بازاریابی و فروش متناسب با حوزه کسب و کار، مشاوره در خصوص بازاریابی در فضای مجازی، کمک در انتخاب و خرید نرم افزارهای مرتبط با بازاریابی و فروش از جمله اقداماتی است که در راستای تجهیز فیزیکی واحد بازاریابی و فروش انجام می شود.