تحقیقات تبلیغات

سازمان ها برای معرفی و ترویج محصولات و خدمات فعلی و جدید خود به دنبال تبلیغات اثر بخش هستند. از آن جا که حوزه تبلیغات و اکران آن بسیار پرهزینه است، لذا دقت نظر در طراحی و اجرای چارچوب تبلیغات از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق گام نخست تبلیغات موثر است. چرا که علاوه بر صرف هزینه های سنگین تولید و پخش تبلیغات، این امکان وجود دارد که تبلیغات نه تنها اثر مثبتی در مخاطب نداشته باشد بلکه منجر به ایجاد اثر منفی در مخاطب شود.

گروه مشاوران نیک بین خدمات زیر را در این حوزه ارائه می کند.

• تحقیقات تبلیغات (Advertising Research) پیش از تولید و پخش آگهی با هدف درک نیازها و نگرش بازار

• تحقیقات آگاهی از تبلیغات (Ad Awareness) پس از پخش در رسانه با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات