تحقیقات بازاریابی موردی

شاه کلید تصمیم گیری درست در حوزه بازاریابی و فروش، انجام تحقیقات بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان هایی است که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان تنظیم می کنند. در تحقیقات بازاریابی به سوالات گوناگونی در زمینه های توسعه محصول، شناخت بازار، روش های مناسب فروش، توزیع، تبلیغ و ... پاسخ داده می شود.

گروه نیک بین با سابقه اجرای تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای و تحقیقات بازاریابی میدانی در سراسر کشور و با توجه به نیازهای اعلامی هر کارفرما، خدمات تحقیقات بازاریابی خود را در قالب پنج گام اصلی طراحی و اجرا می کند. هدف اصلی از اجرای این خدمت، ارائه اطلاعات لازم و البته قابل اتکاء از شرایط واقعی بازار برای تصمیم گیری های مدیریت در حوزه بازاریابی و فروش است. بطور معمول گزارش های نهایی تحقیقات بازاریابی شامل موارد زیر است:

• اندازه گیری پتانسیل بازارها

• اندازه گیری وفور برندها در هر بازار

• اندازه گیری و تحلیل اندازه و سهم بازار تقریبی

• شناسایی رقبا

• بررسی و ارزیابی تحرکات رقبا

• قیمت محصولات رقبا

• نحوه توزیع محصولات

• شناسایی پخش کننده های قوی

• دیدگاه و نظرات مصرف کننده ها

• دیدگاه و دغدغه فروشنده ها

گروه نیک بین بعد از آشنایی با مسائل بازاریابی و فروش شرکت، اقدام به تعریف پروژه تحقیقات بازاریابی می کند. بنابراین با توجه به نوع مساله سازمان، دامنه پروژه و خدمات ارائه شده، متفاوت خواهد بود.

درک صحیح از وضعیت بازارها، یافتن فرصت های توسعه بازار در داخل و خارج از کشور و ارائه برنامه عملیاتی برای آن، ارزیابی دقیق از وضعیت حضور رقبا در بازار و تحرکات آن ها، ارائه تصویری صحیح از سلیقه بازار مصرف، قدرت خرید و فرهنگ مشتریان؛ ملاحظاتی است که در طراحی و اجرای پروژه ها همواره مد نظر قرار می گیرد.