تحقیقات بازاریابی دوره ای

امروزه اهمیت داده ها و اطلاعات درست در زمان درست، برای سازمان ها بیش از پیش آشکار شده است و شرکت های پیشرو برای جمع¬آوری، سازماندهی و پالایش این سرمایه ارزشمند از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. در بررسی بازار به طور دوره ای، مشتریان، رقبا و مخاطبان شرکت به دقت مورد ارزیابی دوره ای قرار می گیرند تا مواردی از جمله الگوی بازار، سیگنالها و تحرکات رقبا، الگوی مصرف و روند تغییرات بازار، شناسایی و تحلیل شود و در زمان درست در اختیار تصمیم گیران سازمان قرار گیرد. در صورت عدم توجه به این مهم شرکت ها در تصمیم¬گیری های راهبردی خود دچار خطاهای بزرگی می شوند.

گروه نیک بین با بهره گیری از تیم حرفه ای خود، خدمات تحقیقات بازاریابی دوره ای خود را در قالب گزارش های کاربردی و تصمیم ساز و مجموعه ای از خدمات نتیجه گرا به صورت دوره ای در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. به کمک این خدمت شرکت ها در واقع تحقیقات بازاریابی خود را برون سپاری می کنند تا این اقدام با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر توسط گروه نیک بین انجام شود.

در این نوع خدمت با توجه به همکاری بلند مدت گروه مشاوران نیک بین با مشتری، به طور مرتب سازمان از وضعیت خود در حوزه بازاریابی و فروش در کل شبکه عرضه محصولات در سراسر کشور به کمک ابزارهای اطلاعاتی مدیریتی مطلع می شود و توصیه های مدیریتی به موقع را از سوی گروه مشاوران نیک بین دریافت خواهد کرد.