تجزیه و تحلیل رقبا

توجه به رقبا هم برای سازمان های پیشرو و هم برای سازمان های پیرو از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، شناخت اهداف، برنامه ها، اقدامات و وضعیت عملکردی رقبا در بازار است. شناخت رقبا به سازمان این امکان را می دهد تا تصمیم های منطقی و به موقع را متناسب با حرکت رقیب در پیش بگیرد تا بدین ترتیب بتواند سهم بازار خود را حفظ یا افزایش دهد. سازمان ها در تحلیل رقبا به دنبال پاسخ به سوالاتی مشابه موارد زیر هستند:

• رقبای ما کدام اند و از منظرهای مختلف چه وضعیتی دارند؟

• تازه واردها دارای چه مشخصاتی هستند؟

• نظر مصرف کنندگان در مورد رقبا چیست؟

• نظر مشتریان فعلی ما نسبت به رقبا چیست؟

• استراتژی های فعلی رقبا چیست؟

• برنامه های توسعه ای رقبای ما چیست و در آینده قصد انجام چه کارهایی را دارند؟

• رقبا دارای چه مزیت هایی نسبت به ما هستند؟

• نقاط ضعف رقبای ما چیست؟

تحلیل رفتار رقبا، دانشی را در اختیار سازمان قرار می دهد که به کمک آن سازمان می تواند راه و روش درست و منطقی در قبال بازار و رقبا را انتخاب کند. 

گروه نیک بین، به کمک ابزارهای مختلف و به پشتوانه تجربه خود با ارزیابی و پایش رقبا، گزارش های کاربردی و تصمیم ساز درباره رقبا را در اختیار مدیران قرار می دهد.