برگزاری کارگاه‌های آموزشی بازاریابی و فروش

گروه نیک بین کارگاه های آموزشی متنوعی در حوزه بازاریابی و فروش در محل مشتریان برگزار می نماید. همچنین در صورت نیاز، امکان طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی با سرفصل های اختصاصی برای اهداف خاص مشتریان نیز وجود دارد. برخی از کارگاه های آموزشی قابل اجرا عبارتند از:

o بازاریابی و فروش (ویژه مدیران فروش)

o بازاریابی و فروش (ویژه کارشناسان فروش)

o بازاریابی و فروش (ویژه ویزیتورها)

o روانشناسی فروش

o تحقیقات بازاریابی میدانی (مقدماتی)

o تحقیقات بازاریابی میدانی (پیشرفته)

o هوش بازاریابی

o بازاریابی در فضای مجازی

o ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ویژگی کارگاه های آموزشی

- طراحی سرفصل ها با نگاه یادگیری عملی (Action Learning)

- انجام بازی های آموزشی برای درک بهتر مفاهیم

- بازگویی تجربیات واقعی در حوزه بازاریابی و فروش

- جذاب و تعاملی بودن فضای کارگاه

- استفاده از ابزارهای متنوع کمک آموزشی