مدیریت صادرات

صادرات به بازارهای منطقه ای و جهانی یکی از استراتژی های موثر بر توسعه کسب و کار برای شرکت های ایرانی محسوب می شود. با این وجود بسیاری از شرکت های ایرانی که دارای محصولات با مزیت رقابتی هستند به علت موانع مختلف از جمله؛ محدودیت در زمینه نیروی انسانی توانمند، زمان کافی و تخصص بازاریابی بین الملل و صادرات، در خصوص ایجاد و یا توسعه بازارهای صادراتی اقدامات قابل توجه ای را انجام نداده اند. برخی از شرکت ها نیز فعالیت بازرگانی خارجی خود را محدود به همکاری با تجار و بازرگانانی کرده اند که در اثر درخواست آنان، فروش هایی به منظور صادرات انجام می شود.

گروه نیک بین با توجه به سابقه موفق در حوزه بازاریابی بین الملل، کلیه امور لازم برای مدیریت صادرات را در قالب توافق مشخص با شرکت های ایرانی انجام می دهد. برای این منظور، اقدامات گوناگونی از جمله؛ مطالعات اولیه بازارهای هدف، شناسایی گزینه های مناسب برای همکاری و انتخاب نماینده یا طرف تجاری، ارتباط موثر و پیگیرانه با آنها و تسهیلگری امور صادرات انجام می گیرد.