مدیریت حضور در نمایشگاه های خارجی

حضور در بازارهای صادراتی منطقه و جهان، یکی از روش های توسعه بازار و بهبود شرایط کسب و کار است. با این وجود شرکت های ایرانی زیادی وجود دارند که علی رغم تولید محصولات با سطح کیفیت بالا و قیمت رقابتی، به علت نداشتن تجربه و آشنایی با بازرگانی خارجی و یا نداشتن تیم های کاری متخصص و یا مشغله زیاد واحد بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی، اقداماتی منسجم در حوزه بازاریابی خارجی انجام نمی دهند.

گروه نیک بین با تجارب موفق در حوزه بازاریابی بین الملل، آمادگی دارد تا با شرکت های علاقه مند به حضور در بازارهای صادراتی همکاری نماید. کارشناسان این شرکت، کلیه فرایندهای مدیریت حضور در نمایشگاه های خارجی را از زمان انجام بررسی و مطالعات اولیه، ثبت نام در نمایشگاه، هماهنگی های امور سفر و ... را انجام می دهد. همچنین گروه نیک بین به دلیل در اختیار داشتن افراد با تجربه در این حوزه، آمادگی دارد تا به عنوان مسئول غرفه در ایام قبل، حین و پس از برگزاری نمایشگاه، در محل حضور داشته باشد. کارشناسان گروه نیک بین، علاوه بر راه اندازی غرفه پیش از افتتاح نمایشگاه (غرفه چینی) و پاسخگویی و معرفی محصولات به بازدیدکنندگان در ایام برگزاری و برچیدن غرفه پس از اتمام نمایشگاه، در مدت حضور در کشور هدف، به امور بازارگردی، یافتن نمایندگی و مشتریان، بررسی وضعیت قیمت و نحوه حضور رقبای داخلی و خارجی در بازار هدف و ... نیز می پردازند.