تحقیقات بازاریابی برای شرکت های خارجی

شرکت های خارجی برای حضور موفق در بازار ایران، لازم است تا اطلاعات کافی از بازار این کشور داشته باشند. گروه نیک بین با توجه به تجربه خود در زمینه تحقیقات بازاریابی و آشنا بودن با بازار محصولات گوناگون و فضای کسب و کار شهرهای بزرگ کشور، خدمات متنوعی را در حوزه تحقیقات بازاریابی به شرکت های خارجی ارائه می نماید و گزارش های منطبق با سرفصل های مورد نیاز مشتریان در اختیار آنها قرار دهد. لازم به توضیح است که گروه نیک بین تجربه تحقیقات بازاریابی در تمامی استان های کشور و بیش از 160 شهر پرجمعیت ایران را داراست و آمادگی دارد تا با تحقیقات علمی، دقیق و نتیجه گرا، به سوالات شرکت ها در خصوص وضعیت بازارهای گوناگون در ایران پاسخ دهد.

برخی از خدمات قابل ارائه به شرکت های خارجی در حوزه تحقیقات بازاریابی و خدمات مرتبط عبارتند از:

• ارائه گزارش از وضعیت بازار محصولات مورد نظر از اندازه بازار، وفور برندهای موجود، بازه قیمت، سلیقه بازار و ...

• ارائه گزارش از نقاط فروش محصولات (اطلاعات مربوط به فروشگاه های خرده فروشی، عمده فروشی، بنکدارها و ...)

• یافتن، مذاکره، رتبه بندی و معرفی گزینه های همکاری به صورت نمایندگی، طرف تجاری و ... به همراه مستندات

• ارزیابی متقاضیان همکاری به صورت نمایندگی یا طرف تجاری به همراه دریافت و صحه گذاری مدارک و مستندات مربوطه (مدارک اداری، اسناد رسمی، تصاویر متعدد از محل متقاضی و ...)

• نظرسنجی از مشتریان/مصرف کنندگان به روش های گوناگون کمی و کیفی (CAPI - CATI – PAPI - Focus Groups ... & in-depth interviews) و ارائه گزارش های مورد نیاز مشتریان