ممیزی خرده فروش ها

ممیزی خرده فروشی، ارزیابی منظم و سیستماتیک کل تلاش خرده فروشی شرکت است، هرچند ممکن است بر جنبه خاصی از خرده فروشی بیشتر تمرکز کند. ممیزی خرده فروشی برای مطالعه وظیفه ‌محوله به خرده فروشان، ارزیابی چگونگی اجرای آن وظایف و تصمیم گیری درباره اقدام های آتی انجام می شود.

ممیزی خرده فروشی ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری روند بازار و تحلیل فروش بازار است تا بتوان با استفاده از روند حرکتی رقبا به ویژه در محصولات FMCG فرصت‌های پنهان آینده را کشف کرد.

گروه نیک بین با در اختیار داشتن تیم های تحقیقات بازاریابی خود، بعد از انجام ممیزی های دوره ای، اقدام به تولید گزارش های تحلیلی در این خصوص می کند. در گزارش ممیزی خرده فروشی به سوالات گوناگون همچون موارد زیر پاسخ داده می شود:

- بزرگی و اندازه بازار مورد نظر چقدر است؟

- آیا شاهد تغییرات (رشد یا افول) در اندازه بازار محصول خاصی هستیم؟

- آیا گروه محصولات ما به اندازه کافی در بازار توزیع شده است؟

- آیا محصولات ما در خرده فروشی ها، در جای مناسبی قرار دارند و در معرض دید مخاطب و مشتری قرار گرفته است؟

- وضعیت اقدامات نو (از قبیل نوآوری در بسته بندی یا نحوه عرضه) که در خصوص محصولات مرتبط یا حتی غیر مرتبط با محصولات ما در بازار وجود دارد، چه مواردی هستند؟ میزان اهمیت آنها روی انتخاب مشتریان چه قدر است؟

- در بین محصولات مختلف عرضه شده در خرده فروشی ها، محصولات رقیب ما کدام یک هستند؟ مشتریان در هنگام خرید، محصولات ما را با چه محصولات دیگری مقایسه می کنند؟