ارزیابی عملکرد نمایندگی ها

- آیا نماینده استان X بهترین گزینه برای نمایندگی شرکت ما در آن استان است؟

- نمایندگی استان Y تا چه میزان روی فروش محصولات شرکت ما تمرکز کرده است؟

- عملکرد نماینده استان Z در خصوص بازاریابی و فروش در استان مذکور به چه نحوی است؟

- آیا تمام ادعاهایی که نماینده ها در جلسات مطرح می‌کنند صحیح است؟

سازمان‌هایی که اقدام به اعطای نمایندگی فروش می‌کنند با سوالاتی مشابه موارد فوق درگیر هستند و این سوالات برخی از دغدغه‌های جدی صاحبان کسب و کار و مدیران فروش سازمان‌ها محسوب می‌شوند. یکی از چالش‌های اصلی مدیران، عدم دسترسی به اطلاعات به روز و درست از عملکرد نمایندگی‌های خود است.

ارزیابی عملکرد نمایندگی‌ها، فرایندی است که به وسیله آن، مدیران سازمان، رفتارهای کاری شبکه نمایندگی‌های خود را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی و نتایج حاصل را ثبت می‌کنند.

یکی از خدماتی که گروه مشاوران نیک بین ارائه می‌کند، ارزیابی عملکرد شبکه فروش و نمایندگی‌های شرکت‌ها در سراسر ایران و خارج از کشور است. به این منظور، مشاوران گروه نیک بین ابتدا اقدام به شناسایی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد نمایندگی‌ها بر اساس مدل‌های علمی و کاربردی، متناسب با صنعت و ماهیت کاری می‌نمایند. مدل ارزیابی به شکلی طراحی می‌شود که به حداکثر سوالات مورد نظر مدیران سازمان در خصوص عملکرد نمایندگی‌ها پاسخ بدهد. در ادامه ممیزان مجرب گروه نیک بین به صورت محسوس و یا نامحسوس به محل فعالیت نمایندگی‌ها مراجعه می کنند و از نزدیک از عملکرد و شرایط کاری نمایندگی‌ در حیطه فعالیت‌ وی مطلع می‌شوند. در گام بعدی طی برگزاری جلسات داخلی و همچنین هماهنگی با مشتری، اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌شود. در گام آخر اقدامات عملیاتی و توصیه های مدیریتی به منظور بهبود عملکرد نمایندگی در ابعاد مورد نیاز، به وی ابلاغ می شود. علاوه بر این، طی ممیزی و بررسی نمایندگی ها، مشاوران و ممیزان نیک بین دغدغه ها، مسائل و شرایط محیطی کسب و کار نمایندگی ها را مورد بررسی جامع قرار می دهند که برخی از خروجی های این اقدام، به سازمان در راستای مهندسی بهتر شبکه نمایندگی ها کمک شایانی می کند. یکی از اقدامات بسیار مهم دیگر که توسط گروه مشاوران نیک بین انجام می شود، ایجاد تسهیل گری و برقراری زبان مشترک به منظور انتقال مسائل مدیران از یک سو و نمایندگی ها از سوی دیگر است که خود، از بسیاری از سو برداشت ها جلوگیری می کند و منجر به افزایش فضای همدلی و مشارکت طرفین، به منظور بهبود عملکرد سیستم فروش می شود.